SKHLM ❤️ Skärholmen

Aktuellt - 31 mar 2023

En viktig del i vårt arbete med att utveckla och stärka SKHLM i rollen som södra Stockholms självklara stadskärna är att bidra till en god social utveckling av området.

SKHLM tror på ett öppet samhälle. Där vi hjälps åt, peppar och lyfter varandra. Som är varmt, inkluderande och tryggt. Därför arrangerar vi läxhjälp för barn och unga, lopp för att främja ungas hälsa och marknader för att lyfta potentialen och stärka självkänslan hos nyanlända kvinnor. Vi har konstutställningar för att uppmärksamma lokala konstnärer, aktiviteter på loven där unga i vårt område får ett meningsfullt lov. Och en massa andra saker som i slutändan blir en positiv kraft för alla som bor här. För alla barn och unga som behöver någonstans att gå och mötas. Och för människor i alla åldrar som vill inspireras, delta, träffa grannar och göra något nytt.

Drömstort, Hand in hand for women, Folk i Skärholmen, Löparakademin och många andra viktiga organisationer hjälper oss att skapa ett lokalsamhälle där alla invånare inkluderas och ges rätt till en meningsfull vardag. Det är så ett tryggt och varmt samhälle skapas. Tillsammans!

Här nedan kan du se en film om vårt arbete med att bidra till en god social utveckling av det område vi verkar i!