Skärholmen Centrum

en levande stadsdel

Skärholmen Centrum invigdes 1968 av nuvarande kungens farbror, Prins Bertil. Centrumet var då helt öppet med gatubildning och gångstråk. När centrumet öppnades var det Stockholms största förortscentrum. 1984 glasades Byholmsgången, Lillholmsgången och Storholmsgatan in och Skärholmen gick från att vara ett utomhuscentrum till att delvis bli ett inomhuscentrum. Mellan 2005 och 2008 genomgick Skärholmen Centrum en stor ombyggnation och återinvigdes lagom till 40-årsjubiléet.

På bilden syns Prins Bertil under invigningen av Skärholmens centrum.

 

De senaste åren har Skärholmen Centrum utvecklats för att passa dagens kunders behov och är nu mitt uppe i en stor ombyggnation. Omkring trettio nya butiker har öppnat och flera befintliga har expanderat. Det breda modeutbudet har vässats ytterligare och nya restauranger och caféer har öppnat, liksom regionens största lekland. Serviceutbudet stärks kontinuerligt i nära samarbete med Stockholms stad och Stockholms läns landsting, såväl som privata aktörer.

Sedan februari 2015 ägs Skärholmen Centrum av Grosvenor Europe. Grosvenor är ett av världens största privatägda fastighetsbolag, verksamt i några av världens mest dynamiska städer. Man har investerat i städer i över 300 år. Få fastighetsbolag kan idag matcha Grosvenors omfattande kunskap om marknader runtom i världen och deras kompetens inom fastigheter är både bred och omfattande. Man anser samtidigt att fastigheter bör hanteras lokalt av erfaren och kompetent personal.

Grosvenor är specialister på utveckling investering och förvaltning inom såväl handel, kontor och bostäder. Deras geografiska räckvidd sträcker sig till städer i många och mycket olika, delar av världen. Man har en långsiktig syn på sina investeringar.

I kombination med detaljerad kunskap från lokala specialister och med styrkan från ett stort internationellt nätverk har Grosvenor kompetensen att ta kvalificerade beslut för att föra marknaden framåt. Grosvenor har funnits på svenska marknaden sedan 2011 och har sedan dess förvärvat ett antal köpcenter med fokus på större städer.

Grosvenor är stolta över sin långa historia och tar som investerare ett stort ansvar i socioekonomiska frågor.

För mer info, besök gärna grosvenor.com

Information about establishing

 

Säkerhet
Skärholmen Centrum är bemannat med ordningsvakter som ansvarar för den dagliga säkerheten. De har också utbildning i hjärt- och lungräddning, defibrillator, första hjälpen och konflikthantering. De kan snabbt hjälpa till vid akuta situationer samt föra vidare kommunikation med polis och räddningstjänst.

Vi jobbar ständigt med säkerheten i Skärholmen centrum. All personal i centrum ska genomföra en grundläggande säkerhetsutbildning. Kunderna är de viktigaste vi har och därför söker vi hela tiden efter nya vägar att höja Er säkerhet vid besök hos oss.

Med hänsyn till allergiker får man inte ha med sig hundar i centrum. Ledarhundar är undantaget så klart.

Information gällande kameraövervakning i centrum:

Ansvarig för kameraövervakningen är Skärholmen retail AB genom Nokas security AB.

  • Kontaktuppgifter till Skärholmen retail AB är centrumledningen@skhlm.se
  • Syftet med kamerabevakningen/personuppgiftsbehandlingen är primärt som ett brottsförebyggande medel men också för att öka säkerheten i centrum.
  • De personuppgifter som behandlas är identifieringsuppgifter på personer som passerar entréer samt även i servicegångar.
  • Vi grundar övervakningen på lagliga grunder och den viktigaste grunden är en s.k. intresseavvägning. Det är vårt och allmänhetens intresse av att ha kamerabevakning för att skapa trygghet och förhindra brott och sabotage.
  • Behandlingstid/lagringstid är 30 dagar och det är med anledning av tid för polisen att kunna ta del av informationen för att klara upp brott.
  • Rutiner för att gallra och radera uppgifterna är efter 30 dagar då spelas befintligt material över och på så sätt raderas tidigare information.
  • Personer som har tillgång till uppgifterna är vaktbolaget samt säkerhetsansvarig. Polisen får på begäran ta del av utvalt inspelat material. Kontroll av inspelning sker endast vid behov i enlighet med syftet.
  • Inga uppgifter kommer att överföras till tredje land.
  • Inga uppgifterna kommer användas för automatiserat beslutsfattande.
  • För klagomål kontakta Datainspektionen om ni anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal.

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta centrumledningen eller prata med någon av ordningsvakterna.

Telefon: 0708-18 11 12
E-mail: Safety@skhlm.se

Välkommen till oss i Skärholmen Centrum!

På gång i Skärholmen

Visa fler