Planera ditt besök utifrån tillgänglighet i vårt nya digitala verktyg.

Aktuellt - 16 jun 2023

Som första köpcentrum i Stockholm lanserar SKHLM ett digitalt verktyg som gör det enklare för fler personer med någon form av funktionsnedsättning att planera sina besök hos oss. På vår startsida på hemsidan har vi introducerat ett digitalt hjälpmedel, detta hittar du längst ner i det högra hörnet på knappen där det står ”Tillgänglighet”.

Det digitala verktyget, som tagits fram tillsammans med tillgänglighetsföretaget Handiscover, ger besökare anpassad information om köpcentrets tillgänglighet utifrån fyra olika funktionsnedsättningar: rörlighet, hörsel, syn och kognitiv. Förutom allmän information i form av antal tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser eller var närmaste handikapptoalett finns, är det även möjligt att få mer detaljerad information och tillhörande bilder. Bland annat kring hur varje våningsplan är uppbyggt vad gäller trappor, hissar, tillgängliga sittplatser, dörrstorlek, avstånd och underlag.

Det är jätteviktigt för oss att alla känner sig välkomna och trygga i vårt centrum och att det är tillgängligt för alla. Verktyget som vi nu har introducerat förenklar och ökar tillgängligheten för dem som har någon form av funktionsnedsättning och som vill besöka oss.