JENSEN Komvux

v1-id004 v1-id005 v1-id006 v1-id007 v1-id008 v1-id009 v1-id010 v1-id011 v1-id012 v1-id013 v1-id014 v1-id015 v1-id016 v1-id017 v1-id018 v1-id020 v1-id019 v1-id021 v1-id022 v1-id144 v1-id023 v1-id024 v1-id124 v1-id145 v1-id146 v1-id160 v1-id147 v1-id025 v1-id026 v1-id028 v1-id029 v1-id030 v1-id031 v1-id032 v1-id033 v1-id034 v1-id036 v1-id037 v1-id038 v1-id039 v1-id040 v1-id041 v1-id042 v1-id043 v1-id044 v1-id045 v1-id046 v1-id158 v1-id148 v1-id047 v1-id048 v1-id049 v1-id050 v1-id051 v1-id068 v1-id053 v1-id153 v1-id154 v1-id054 v1-id055 v1-id056 v1-id057 v1-id059 v1-id061 v1-id062 v1-id063 v1-id064 v1-id065 v1-id066 v1-id067 v1-id069 v1-id070 v1-id072 v1-id073 v1-id074 v1-id076 v1-id075 v1-id077 v1-id079 v1-id080 v1-id081 v1-id082 v1-id083 v1-id084 v1-id086 v1-id087 v1-id088 v1-id089 v1-id090 v1-id091 v1-id092 v1-id094 v1-id096 v1-id095 v1-id097 v1-id098 v1-id100 v1-id101 v1-id102 v1-id104 v1-id103 v1-id106 v1-id107 v1-id108 v1-id110 v1-id135 v1-id138 v1-id139 v1-id140 v1-id141 v1-id143 v1-id136 v1-id137 v1-id111 v1-id112 v1-id114 v1-id115 v1-id109 v1-id116 v1-id105 v1-id113 v1-id093 v1-id099 v1-id161 v1-id085 v1-id078 v1-id071 v1-id052 v1-id060 v1-id150 v1-id155 v1-id157 v1-id124 v1-id151 v1-id058 v1-id035 v1-id027 v1-id001 v1-id002 v1-id003 v1-id142 v1-id117 v1-id118 v1-id119 v1-id120 v1-id121 v1-id123 v1-id125 v1-id126 v1-id127 v1-id128 v1-id129 v1-id130 v1-id131 v1-id132 v1-id133 v1-id134 v1-id124 v1-id122 v1-id152 v1-id156

Kontaktinformation

JENSEN komvux Skärholmen

Är ditt syfte med dina studier att förbereda dig för att komma in på högskola eller universitet? Då är JENSEN komvux rätt för dig! Vi erbjuder korta, intensiva kurser samt längre utbildningar och använder arbetssätt som liknar de som finns på högskolor och universitet.

TRÄNING FÖR FRAMTIDA KARRIÄR
JENSEN har erbjudit yrkesinriktade utbildningar i över 20 år med kvalitet, vilket bland annat visat sig i den höga andel elever som fått arbete efter studierna. En yrkesutbildning på JENSEN ger både goda teoretiska kunskaper, utveckling av dig som person och praktisk träning för att vara redo att lyckas i arbetslivet när utbildningen är slutförd.

TRÄNING FÖR VERKLIGHETEN
Vi ser till att du får rätt kunskap för att direkt börja arbeta inom det område du utbildar dig inom, men vi vill också träna dig i att arbeta i grupp med andra människor, hur man skapar värde i den organisation man arbetar, hur man på ett konstruktivt sätt deltar i kvalitetsutvecklingen på en arbetsplats och andra kompetenser som efterfrågas på dagens arbetsmarknad. Dessutom hjälper vi dig att träna upp din studieteknik.

MOTIVERANDE OCH KOMPETENTA LÄRARE
Alla lärare och andra medarbetare som du träffar på JENSEN är engagerade i att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du ska lyckas med dina studier. Våra lärare är väl förtrogna med sina ämnen och har en utvecklingsinriktad syn på undervisning.

KURSER OCH PROGRAM

Här kan du se vilka kurser och program som är tillgängliga för din kommun.

Välkommen till JENSEN komvux – en av Sveriges största leverantörer av vuxenutbildning. 

JENSEN komvux Skärholmen

Är ditt syfte med dina studier att förbereda dig för att komma in på högskola eller universitet? Då är JENSEN komvux rätt för dig! Vi erbjuder korta, intensiva kurser samt längre utbildningar och använder arbetssätt som liknar de som finns på högskolor och universitet.

TRÄNING FÖR FRAMTIDA KARRIÄR
JENSEN har erbjudit yrkesinriktade utbildningar i över 20 år med kvalitet, vilket bland annat visat sig i den höga andel elever som fått arbete efter studierna. En yrkesutbildning på JENSEN ger både goda teoretiska kunskaper, utveckling av dig som person och praktisk träning för att vara redo att lyckas i arbetslivet när utbildningen är slutförd.

TRÄNING FÖR VERKLIGHETEN
Vi ser till att du får rätt kunskap för att direkt börja arbeta inom det område du utbildar dig inom, men vi vill också träna dig i att arbeta i grupp med andra människor, hur man skapar värde i den organisation man arbetar, hur man på ett konstruktivt sätt deltar i kvalitetsutvecklingen på en arbetsplats och andra kompetenser som efterfrågas på dagens arbetsmarknad. Dessutom hjälper vi dig att träna upp din studieteknik.

MOTIVERANDE OCH KOMPETENTA LÄRARE
Alla lärare och andra medarbetare som du träffar på JENSEN är engagerade i att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du ska lyckas med dina studier. Våra lärare är väl förtrogna med sina ämnen och har en utvecklingsinriktad syn på undervisning.

KURSER OCH PROGRAM

Här kan du se vilka kurser och program som är tillgängliga för din kommun.

Välkommen till JENSEN komvux – en av Sveriges största leverantörer av vuxenutbildning.