127 Festivalen

Event 24 jul - 6 aug 2017

Under v. 30-31 är 127 festivalen i SKHLM!

Festivalen har som syfte att skapa permanenta lovaktiviteter i Skärholmens stadsdel.

Festivalen skapar en plats för positiva möten mellan alla i samhället – föreningar, myndigheter och medborgare – och bidrar därigenom till ökad integration samtidigt som den motverkar utanförskap.

Festivalen håller till på Skärholmstorget.