Länge leve barnen

Erbjudanden 18 maj - 24 maj 2020

Den här veckan går hela 10% av försäljningen på Barn & junior direkt till SOS Barnbyar
18/5–24/5 2020

Tillsammans för det viktigaste vi har
Vi tycker att alla barn borde få växa upp i trygghet, oavsett var de är födda. Därför samarbetar vi med SOS Barnbyar och stöttar deras kamp för utsatta barn runtom i världen. Sedan samarbetet inleddes 2014 har vi tillsammans med alla er som handlar hos oss samlat ihop 1,4 miljoner kronor.

Sedan 2017 har vi valt att fokusera på SOS Barnbyars insatser i Santa Cruz, Bolivia. Här lever majoriteten av befolkningen i fattigdom och många barn är föräldralösa eller riskerar att bli lämnade ensamma. SOS Barnbyar arbetar med att stärka familjer så att de kan hålla ihop, och de ger barn som separerats från sin familj en trygg uppväxt.
I några av de mest utsatta områdena i Santa Cruz driver SOS Barnbyar en integrerad barnby, förskoleverksamhet och ett familjestärkande program. Genom det familjestärkande programmet får barn och vuxna hjälp så att de kan fortsätta leva tillsammans. SOS hjälper även till att utbilda förskolelärare i Montessoripedagogik för att de ska kunna hjälpa och stötta barnen.
Du kan vara med och hjälpa till. Vi har tagit fram produkter för att stödja projektet och vi är redan igång med att ta fram fler – håll utkik, vi håller er uppdaterade!