Påfart till E4:an öppnar

Aktuellt - 31 Okt 2017

Fredag 3 november öppnas de nya körfälten på motorvägen i sydgående körriktning. I samband med detta öppnas även påfarten söderut från Skärholmsvägen igen. Denna har varit avstängd en längre tid på grund av Förbifart Stockholms arbeten. Detta innebär att det kommer att bli mindre köer och lättare att komma på motorvägen igen när man ska söderut.

När de nya körfälten öppnar för trafik på morgonen kommer tydlig skyltning och komplett linjemålning att finnas för att ge trafikanterna en tydlig vägledning. Omläggningarna sker för att göra plats åt arbetet med nedfarten till de nya tunnlarna där E4 Förbifart Stockholm ska gå. Det gör också att den nya trafikplatsen Lindvreten Norra som beräknas öppna för trafik 2019 kan färdigställas.