Lär dig träna på utegym!

Aktuellt - 29 apr 2019

Den 13–26 maj 2019 får du gratis grupp­ instruktion på flera av Stockholms stads utegym med gyminstruktörer från Stock­ holms stads simhallar.
Läs mer om tider och platser på
stockholm.se/utegym.