Skärholmen Centrum först i Europa med verifiering av Covid-19-förebyggande åtgärder

Aktuellt - 18 sep 2020

Skärholmen Centrum först i Europa med verifiering av covid-19-förebyggande åtgärder

Stockholm 15 september 2020: Skärholmen Centrum är det första köpcentrumet i Europa som får besiktnings- och certifieringsbolaget Kiwas kvalitetsmärkning för covid-19-förebyggande åtgärder. Verifieringen innebär att såväl hyresgäster som besökare kan vara säkra på att Skärholmen Centrum har gjort allt för att minska risken för smittspridning i köpcentrumets lokaler.

 Grosvenor Europe, som äger och utvecklar Skärholmen Centrum, har vidtagit en mängd åtgärder för att minimera risken för smittspridning i centrumet för sina besökares, hyresgästers och egen personals säkerhet.

Kiwa, som är ett av världens 20 största TIC-företag (Testing, Inspection, Certification), har utfört en revisionen av dessa åtgärder på plats och specialanpassat den för Skärholmens Centrums verksamhet. Revisionen säkerställde att köpcentrumet följer de skärpta rutiner och säkerhetsåtgärder som har införts för att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset.

Med Kiwas kvalitetsmärke för covid-19 kan Skärholmen Centrum tydligt visa att allt har gjorts för att besökarna ska kunna ha en säker vistelse i centrumet. Köpcentrumet har exempelvis skärpt och utökat sina städrutiner och säkerställt vidtagna åtgärder för att förhindra köbildning och trängsel i lokalerna. Centrumet har också rutiner för att hantera besökare som bryter mot Folkhälsomyndighetens riktlinjer eller på annat sätt utgör en smittorisk.

  • Det är väldigt bra att vi nu har fått en verifiering av oberoende part som visar att de åtgärder vi har vidtagit med anledning av covid 19-pandemin är riktiga och att de följs av alla inblandade aktörer. Det gör att vi kan lägga ytterligare fokus på att utveckla centrumets service till våra besökare, säger Carl Strufve, Director Nordics på Grosvenor Europe.

I Sverige äger och utvecklar Grosvenor Europé Bålsta Centrum, Burlöv Center, Skärholmen Centrum, Väsby Centrum, Haninge Centrum och Lidingö Centrum.

För mer information vänligen kontakta:
Claes Delin
claes.delin@cordcom.se
+46 (0) 70 410 21 06

Om Grosvenor Europe
Grosvenor Europe investerar i, utvecklar, driver och förvaltar fastigheter och fonder med fokus på livaktiga europeiska städer inklusive Paris, Stockholm, Madrid och Liverpool.

Som en del i Grosvenorgruppen, ett av världens största privatägda fastighetsbolag och verksamt i mer än 60 städer runt om i världen, utnyttjar vi vår lokala kompetens för att implementera en långsiktig, värdeskapande strategi för att leverera varaktig kommersiell och social nytta till de platser där vi är aktiva.

Per 31 december 2019 förvaltade vi tillgångar till ett sammanlagt värde om 1,9 miljarder GBP – bland annat Liverpool ONE i Storbritannien och Skärholmen Centrum i Stockholm. Vi har även ett antal aktiva bostadsutvecklingsprojekt i Madrid samt en växande portfölj av kontorsfastigheter i Madrid och Paris.

www.grosvenor.com

Följ oss på:

Twitter: @GrosvenorEurope och Instagram: Grosvenor_europe