Information om hantering av Coronavirus

Aktuellt - 13 mar 2020

Ledningen för Skärholmen Centrum har tät dialog med berörda myndigheter gällande utbrottet av det nya Coronaviruset och håller öppet som vanligt. Vi har beredskap för eventuellt förändrade direktiv från myndigheterna och informerar i så fall våra besökare och hyresgäster så fort detta sker. För att minimera risken för spridning av viruset i centrumet har vi vidtagit förebyggande åtgärder som bland annat uppgraderade städrutiner och vi har löpande avstämningar i den grupp som är ansvarig för att hantera situationen.