Fortsatt renovering av vårt garage

Aktuellt - 12 jan 2023

Nu fortsätter vi renoveringen och uppfräschningen av vårt garage. Denna gång är det garageplan 2 (G2) som påverkas. Arbetet innebär att stora delar av parkeringsytan på G2 kommer stängas av vid olika tillfällen, samt att mindre lokala avstängningar av parkeringsytor på G1 kan förekomma. Delarna på garageplanet stängs av i olika etapper för att inte påverka antalet parkeringsplatser samt framkomligheten allt för mycket. Vänligen följ orangea hänvisningsskyltar på plats.

Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2023.