Fortsatt renovering av vårt garage

Aktuellt - 01 feb 2022

Nu fortsätter vi renoveringen och uppfräschningen av vårt garage. Denna gång är det garageplan 2 (G2) som påverkas. Arbetet innebär att stora delar av parkeringsytan på G2 kommer stängas av samt att mindre lokala avstängningar av parkeringsytor på G1 kan förekomma. Entré 1 på plan 2 kommer vara avstängd hela perioden, övriga entréer påverkas inte. Arbetet beräknas vara färdigt i början av hösten.