Livet Som Du Ser Det – En arabisk-europeisk fotoutställning i Atelje SKHLM

Aktuellt - 20 jun 2022

Livet Som Du Ser Det – En arabisk-europeisk fotoutställning 

Välkommen till den första fotoutställningen som arrangeras av The Union of Arab Photographers Europe Branch, Irakiska fotografers förening i Sverige och Orient Kanal Förening. I denna fotoutställning förkroppsligas livets beståndsdelar genom olika perspektiv, miljöer, färger och livsöden som omgärdar en människas liv. I utställningen möter vi 60 verk av 32 fotografer som framställer detta genom sina perspektiv och fotografiska lins.

Utställningen vill introducera arabiska fotografer och fotokonstnärer bosatta i Europa för en svensk publik, likväl som att stärka dessa i sina egna hemländer och kontexter. Utställningen inkluderar även gästande fotografer från Irak och Förenade Arabemiraten, vars bilder förkroppsligar deras länders historia, kultur och folkliga traditioner.

Utställningen har skapats i samband med en fototävling där en kommitté bestående av fotokonstnärer, bildkonstnärer, regissörer och journalister har bildats för att välja ut utställningens fotografier samt tre vinnande bilder som tilldelats priser.

Utställningsperiod: 18 juni – 20 augusti
Öppettider: mån–fre kl. 13–17
Adress: Ateljé SKHLM, Bredholmsgatan 5 (Bredvid Kjell & company).

__________________________

Irakiska fotografers förening i Sverige verkar för att sammanföra irakiska och arabiska fotografer och stärka sociala, konstnärliga och professionella band och relationer dem emellan. Föreningen skapar även kulturella sammankomster som inkluderar irakier och andra fotografer bosatta i Stockholm, oavsett deras intellektuella, etniska och religiösa tillhörighet.

Orient Kanal är en förening som är lokalt verksam i framför allt Bredäng. Föreningen intresserar sig för fotografi, film, tv, bildkonst, teckning, sång, musik, skådespeleri och andra konstnärliga former. Orient bär ett budskap om fred genom konst, där alla oavsett intellektuella, etniska och religiösa tillhörigheter är välkomna.

Medverkande fotografer:
Makki Muttaz Jamil
Ismail Abdelkareem
Dhealal Khaleel
Zeen Aldein
Fatimi Josef Jakobi
Salima Asalim
Mohamad Asaad
Maysaa Abdulla
Ahmed el Hanjoul
Andaf Ali Mahmud
Mohammed Kelenchy
Abdelmuhaymin Khalil Abbas  Alrawi
Yasser Atia
Mamdoh Al-Amri
Saad Jasim Al-Zubaidi
Sara Samir
Kaiss Shawi
Hussin Gekor
Ahmad Al-amili
Naseem Taee
Hussein El-alawi
Ahmed Hasan
Nadhim Alalousi
Najat Khairy Alani
Sabar Khudar
Farhan Muhmad
Ahmed Hasan
Samir Mizban
Gullshan Hewezi
Ihssan Naji

Gästande fotografer
Hadi Mezba
Maysaa Abdulla